MUSIC

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

INTO THE WILD - wakacyjny warsztat 5Rytmów®, 
prowadzi Adam Barley
(poziom Waves + Heartbeat)

 

20-27.08.2016 Mazury

W naszym wnętrzu mieszczą się wielkie, nieeksplorowane jeszcze dzikie ostępy, i tam właśnie udamy się podczas tygodnia tańca nad magicznym jeziorem, podróżując przez dziką ludzką naturę, w towarzystwie innych odważnych tancerzy. 

Poruszaj się, oddychaj i obdarzaj uwagą. To wystarczy. W taki właśnie sposób tajemnice ciała, serca i umysłu wciągają nas w przestrzeń wielkiej dzikości w której niczego nie wiemy na pewno, płynąc z rzeką naszej własnej natury, naprzemiennie wchodząc do światła i cienia lub z nich wychodząc, nieskończenie odsłaniając się w prawdzie, w miłości i w przygodzie.  

„Dzikość ma odpowiedzi na wiele pytań, których my nie nauczyliśmy się jeszcze zadawać”
― Nancy Wynne Newhall

Ten warsztat odbędzie się na wyspie nad jeziorem Narie w Północno-Wschodniej Polsce, na której nasze wakacyjne warsztaty odbywają się już od 2009 roku. Będziemy pracować głęboko w ruchu, a równocześnie będziemy mieć czas na relaks, na cieszenie się wodą i ostatnim słońcem lata. 

Warsztat ten jest połączeniem poziomów 5R Waves i Heartbeat.
Przygotowanie: uczestnictwo przynajmniej w jednym warsztacie 5Rytmów, Movement Medicine lub Open Floor.

Adam Barley od wielu lat zajmuje się medytacją i uzdrawianiem. Od 1993 roku z wielką pasją uczy 5Rytmów® prowadząc warsztaty w całej Europie i na świecie. Jest jednym z niewielu nauczycieli, którzy uczą także drugiego poziomu 5Rytmów®- warsztatów Heartbeat, skupiających się na pracy z emocjami poprzez mapę 5Rytmów®.

"Kocham tą praktykę. Ona całkowicie zmieniła moje życie. Mój styl uczenia jest wyrazisty, wysokoenergetyczny i mam nadzieję, inspirujący. Jestem rock-and-rolllowym mnichem, oddanym ojcem, nieustającym poszukiwaczem. Doświadczyłem wystarczająco dużo życiowych trudności i bólu, i wiem, jak cenne jest cieszyć się życiem oraz obdarzać współodczuwaniem wszystko co się pojawia się na parkiecie gdy wprowadzamy ciało w ruch.” Więcej na www.adambarley.com

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Data:
20-27 sierpnia 2016
Zaczynamy w sobotę 20 sierpnia, kolacją o godz. 18tej (na Wyspę można przybywać już od godz. 16tej)
Kończymy w sobotę 27 sierpnia, obiadem o godz.14tej. 

Miejsce:
Brzozowa Wyspa, Kretowiny koło Morąga (www.wyspabrzozowa.pl)

 

Cena:
Cena specjalna dla Europy Wschodniej:
1350 zł (przy wplacie zaliczki do 31 maja)
1550 zł (przy wpłacie zaliczki po 31 maja)

Cena regularna:
1750 zł (przy wpłacie zaliczki do 31 maja)
1950 zł (przy wpłacie zaliczki po 31 maja)

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Pokój 2 osob. w domku 4 osob. - 890 zł od osoby (każdy domek ma dwa pokoje 2-osobowe)
Apartament 2 osobowy - 1090 zł od osoby

Zaliczkę 450 zł prosimy wpłacać na konto:
The Flow, ul.Chrobrego 17/3 50-254 Wrocław, 43 1140 2004 0000 3602 4659 3956
oraz prześlij zgłoszenie udziału i potwierdzenie wpłaty na adres: 5rytmowpoland@gmail.com
Tylko wpłacona zaliczka rezerwuje miejsce.

 

UWAGA - PAKIET "DEEP SUMMER DIVE” : dla uczestników warsztatu Adama w maju w Warszawie "Being Real” mamy specjalną zniżkę 150 zł na wakacyjny warsztat na Wyspie.

Info:
5rytmowpoland@gmail.com

do zobaczenia w tańcu! :)

Kinga & Magdalena
 

INTO THE WILD - summer 5Rhythms® workshop

with Adam Barley

 

20-27.08.2016, Poland

 

Great unexplored frontiers are inside us, and this is where we’re going: a week of dance, with this magical lake, and journeying into wild human nature in the company of other courageous travellers.

 

Move, breathe, and pay attention. It’s enough. That way the mysteries of body, heart, and mind pull us into the zone of the big wilderness, where we do not know anything for certain, riding the river of our own nature, in and out of light and shadow, endlessly unfolding into truth, love, and adventure.

 

“The Wilderness holds answers to more questions than we have yet learned to ask.”

― Nancy Wynne Newhall

 

This workshop takes place on an island in Lake Narie in Northern-Eastern Poland, where we have been holding summer workshops since 2009. We will work deeply in movement, yet there will be time to relax, to enjoy the water and the last light of summer.

 

This workshop will be led on Waves and Heartbeat level.

Prerequisites: at least one weekend workshop in 5Rhythms, Movement Medicine, or Open Floor.

 

PRACTICAL INFO:

 

Date:

20-27 August 2016

We begin on Saturday 20th August with supper at 6pm (you can arrive on the Island already from 4pm).

We end on Saturday 27th August at lunch 2 pm.

 

Venue:

Island Brzozowa Wyspa on the Narie Lake in North East Poland, at Kretowiny by Morąg town (web site ot the venue: www.wyspabrzozowa.pl)

 

Price:

Special price for Eastern Europe:

1350 Polish Zloty (if prepayment is paid before 31 May)

1550 Polish Zloty (if prepayment is paid after 31 May)

 

Regular price:

1750 Polish Zloty (if prepayment is paid before 31 May)

1950 Polish Zloty (if prepayment is paid after 31 May)

 

Food and accomodation price:

2 persons room in the cottage - 890 Polish Zloty per person (each cottage has 2 rooms for 2 persons each)

2 persons apartament - 1090 Polish Zloty per person

 

In order to book:

Pay prepayment 450 Polish Zloty Polish account:

The Flow, ul.Chrobrego 17/3 50-254 Wrocław, Poland

number with IBAN:

PL 43 1140 2004 0000 3602 4659 3956

Swift: BREXPLPWMBK

 

and please send us email with confirmation of your payment on following email address:

5rytmowpoland@gmail.com

Only paid prepayment is reserving your place on the workshop.

 

SPECIAL OFFER - "DEEP SUMMER DIVE” : for the participants of Adam’s workshop „Being Real” in Warsaw in May we have special discount of 150 Polish Zloty for the summer workshop on the Island.

 

Info:

5rytmowpoland@gmail.com

 

See you soon on the dancefloor! :) 

Kinga & Magdalena

 

ODDECH W RUCHU

Laboratorium 5Rytmów Live Wire 

z Lorcą Simons (US)

22-24.11.2019 WARSZAWA

Nasz duch pragnie się wyrazić, ale ciało i głos często utykają w bezruchu. Jednak duch pragnie przełamać ciszę i przemówić z najgłębszego, żywego miejsca w nas.

Jakie słowa wyrażają twoją obecną chwilę? Jak głos porusza się poprzez kształty twojego ciała? W jaki sposób te fizyczne kształty poprzez ciebie oddychają?

Na tym warsztacie stworzymy scenę, przestrzeń dla ducha, dla jego pełnej manifestacji. 

22-24.11.2019 Warsaw, Poland

BREATH IN MOTION

5Rhythms LIVE WIRE Lab

with Lorca Simons (US)

More info here

Lorca Simons

Lorca is dedicated to the creation of physical theatre that is both interactive and transformative.

She followed her instincts to Gabrielle Roth and a 19 year creative collaboration bloomed creating and co-directing 5RT (5Rhythms Theatre). 

Lorca is committed to scattering the seeds of this transformative process-delivering one's self back to the artistic nature of the body, sculpting spirit into shape, soul into story, dancing mind into the wind and tracing the heart home. 

www.lorcasimons.com 

 

BREATH IN MOTION

5RHYTHMS LIVE WIRE LAB

with Lorca Simons (US)

22-24.11.2019 WARSAW, POLAND

The spirit may be willing but the flesh and voice are sometimes tongue-tied. Yet the spirit longs to break the silence and speak from the deepest Live Wire place within us.

What words express your current state of being? How does the voice move within the shapes of the body? How do those physical shapes breathe?

 

In this workshop we will create a stage for the spirit within to manifest. Theatrical. Articulate.

Lorca Simons

Lorca oddana jest tworzeniu teatru ciała, który jest zarówno interaktywny jak i transformujący.

 

Jej instynkt poprowadził ją do Gabrielle Roth, a ich 19-letnia twórcza współpraca rozkwitła stworzeniem i współprowadzeniem 5RT (Teatr 5Rytmów).

 

Lorca z oddaniem rozsiewa ziarna tego katalizującego procesu, przywracającego nas do artystycznej natury naszego ciała, rzeźbiącego ducha w kształty, duszę w opowieść i podążającego za sercem do domu.

 www.lorcasimons.com

© movingforfreedom.com 2019